Bài 1 trang 13 SGK Sinh học 9

Muốn xác định được kiểu gen của cá thê mang tính trạng trội cần phải làm gì?

Đề bài

Muốn xác định được kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội cần phải làm gì?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cá thể có kiểu hình trội có thể là thuần chủng (thể đồng hợp trội) hoặc không thuần chủng (thể dị hợp). 

Lời giải chi tiết

Muốn xác định được kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội cần phải dùng phép lai phân tích. Nếu kết quả phép lai phân tích xuất hiện:

+ 100% cá thể mang tính trạng trội, thì đối tượng có kiểu gen đồng hợp trội.

+ Phân tính theo tỉ lệ: 1 trội: 1 lặn thì đối tượng có kiểu gen dị hợp

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close