Bài 1 trang 10 SGK Sinh học 9

Nêu khái niệm kiểu hình và cho ví dụ minh họa. Phát biểu nội dung của quy luật phân li

Đề bài

Nêu các khái niệm kiểu hình và nêu ví dụ minh họa

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Menđen giải thích kết quả thí nghiệm

Lời giải chi tiết

Kiểu hình là tổ hợp toàn bộ tính trạng cùa cơ thể.

Ví dụ tính trạng liên quan đến màu sắc hoa như kiểu hình hoa màu đỏ; kiểu hình hoa màu trắng, kiểu hình hoa màu vàng; kiểu hình hoa màu trắng.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close