Bài 1 trang 169 SGK Sinh học 9

Nêu các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường. Có nhiều biện pháp chống ô nhiễm như:

Đề bài

Nêu các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Hạn chế ô nhiễm môi trường

Lời giải chi tiết

Có nhiều biện pháp chống ô nhiễm như:

- Xử lí chất thải công nghiệp và chất thải sinh hoạt, xử lí nước thải...

- Cải tiến công nghệ để có thể sản xuất ít gây ô nhiễm

- Sử dụng nhiều loại năng lượng không gây ô nhiễm như năng lượng gió, năng lượng mặt trời...

- Xây dựng nhiều công viên, trồng cây xanh để hạn chế bụi và điều hòa khí hậu...

- Cần tăng cường công tác tuyên truyền và giáo dục để nâng cao hiểu biết và ý thức của mọi người về phòng chông ô nhiễm...

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close