Bài 1 trang 73 SGK Sinh học 9

Thường biến là gì? Phán biệt thường biên với đột biến.

Đề bài

Thường biến là gì? Phân biệt thường biến với đột biến

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Sự biến đổi kiểu hình do tác động của môi trường

Lời giải chi tiết

- Thường biến là những biến đổi kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.

- Phân biệt thường biến với đột biến

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close