Tổng hợp những bài văn mẫu, văn miêu tả, tả cảnh, tả người, tả con vật, văn kể chuyện lớp 2 Chân trời sáng tạo hay nhất

Tả đồ vật

Thuật lại một việc được chứng kiến

Viết về tình cảm của em