• pic

  Bài 1 SBT Sinh học 8 trang 27

  Giải bài 1 SBT Sinh học 8 trang 27. Vẽ sơ đổ khái quát mối quan hệ giữa các thành phần của môi truòng trong.

 • pic

  Bài 2 SBT Sinh học 8 trang 27

  Giải bài 2 SBT Sinh học 8 trang 27. Các tế bào của cơ thể được bảo vệ khỏi các tác nhân gây nhiễm (vi khuẩn, virut..) như thê nào?

 • pic

  Bài 3 SBT Sinh học 8 trang 28

  Giải bài 3 SBT Sinh học 8 trang 28. Có thể đã có những cơ chế nào để tự bảo vệ mình khi bị các vết thương gây đứt, dập vỡ mạch máu và làm chảy máu ?

 • pic

  Bài 4 SBT Sinh học 8 trang 28

  Giải bài 4 SBT Sinh học 8 trang 28. Nêu sự khác biệt về cấu tạo của các loại mạch máu.

 • pic

  Bài 5 SBT Sinh học 8 trang 28

  Giải bài 5 SBT Sinh học 8 trang 28. Chức năng của động mạch, tĩnh mạch và mao mạch khác nhau như thế nào ?

 • pic

  Bài 6 SBT Sinh học 8 trang 28

  Giải bài 6 SBT Sinh học 8 trang 28. Máu được vận chuyển trong cơ thể như thế nào ?

 • pic

  Bài 1 SBT Sinh học 8 trang 29

  Giải bài 1 SBT Sinh học 8 trang 29. Bằng cách nào mà các tế bào của cơ thể thường xuyên trao đổi được các chất với môi trường ngoài ?

 • pic

  Bài 2 SBT Sinh học 8 trang 29

  Giải bài 2 SBT Sinh học 8 trang 29. Trình bày các thành phần cấu tạo của hệ bạch huyết. Nêu vai trò của hệ bạch huyết.

 • pic

  Bài 3 SBT Sinh học 8 trang 29

  Giải bài 3 SBT Sinh học 8 trang 29. Làm thế nào để có được một hệ tim mạch khoẻ mạnh ?

 • pic

  Bài 4 SBT Sinh học 8 trang 29

  Giải bài 4 SBT Sinh học 8 trang 29. Trình bày các bước xử lí thích hợp khi gặp một người bị vết thương chảy máu.