• pic

  Tiết 1

  Giải bài tập Tiết 1 - Ôn tập giữa học kì I trang 70 SGK Tiếng Việt 2 tập 1.

 • pic

  Tiết 2

  Giải bài tập Tiết 2 - Ôn tập giữa học kì I trang 70 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 3. Ghi lại tên riêng của các nhân vật trong những bài tập đọc đã học ở tuần 7 và tuần 8 theo đúng bảng chữ cái.

 • pic

  Tiết 3

  Giải bài tập Tiết 3 - Ôn tập giữa học kì I trang 71 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 2. Tìm những từ ngữ chỉ hoạt động của mỗi vật, mỗi người trong bài Làm việc thật là vui

 • pic

  Tiết 4

  Giải bài tập Tiết 4 - Ôn tập giữa học kì I trang 71 SGK Tiếng Việt 2 tập 1.

 • pic

  Tiết 5

  Giải bài tập Tiết 5 - Ôn tập giữa học kì I trang 72 SGK Tiếng Việt 2 tập 1.

 • pic

  Tiết 6

  Giải bài tập Tiết 6 - Ôn tập giữa học kì I trang 73 SGK Tiếng Việt 2 tập 1.

 • pic

  Tiết 7

  Giải bài tập Tiết 7 - Ôn tập giữa học kì I trang 73 SGK Tiếng Việt 2 tập 1.

 • pic

  Tiết 8

  Giải bài tập Tiết 8 - Ôn tập giữa học kì I trang 74 SGK Tiếng Việt 2 tập 1.

 • pic

  Tiết 9

  Giải bài tập Tiết 9 - Ôn tập giữa học kì I trang 75 SGK Tiếng Việt 2 tập 1.

 • pic

  Tiết 10

  Giải bài tập Tiết 10 - Ôn tập giữa học kì I trang 76 SGK Tiếng Việt 2 tập 1.