• pic

  Từ ấy

  Soạn Văn lớp 11 ngắn gọn tập 2 bài Từ ấy – Tố Hữu. Câu 1: Tố Hữu đã dùng những hình ảnh nào để chỉ lí tưởng và biểu hiện niềm vui sướng, say mê khi bắt gặp lí tưởng đó.

 • pic

  Lai Tân

  Soạn bài Lai Tân SGK Ngữ văn 11 tập 2 ngắn gọn nhất, giúp tiết kiệm thời gian soạn bài.

 • pic

  Nhớ đồng

  Soạn bài Nhớ đồng SGK Ngữ văn 11 tập 1 ngắn gọn nhất, giúp tiết kiệm thời gian soạn bài.

 • pic

  Tương tư

  Soạn bài Tương tư Ngữ văn 11 tập 2 trang 49 ngắn gọn nhất, giúp tiết kiệm thời gian soạn bài.

 • pic

  Chiều xuân

  Soạn bài Chiều xuân trang 51 SGK Ngữ văn 11 tập 2, giúp tiết kiệm thời gian soạn bài.

 • pic

  Tiểu sử tóm tắt

  Soạn Văn lớp 11 ngắn gọn tập 2 bài Tiểu sử tóm tắt. Câu 2: Những điểm giống và khác nhau giữa các văn bản tiểu sử tóm tắt