Trong không khí, ngoài khí ô-xi và khí ni-tơ còn chứa những thành phần nào khác?

Trong không khí, ngoài khí ô-xi và khí ni-tơ còn chứa những thành phần nào khác?

Đề bài

Trong không khí, ngoài khí ô-xi và khí ni-tơ còn chứa những thành phần nào khác?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em quan sát và liên hệ thực tế là trong không khí còn thành phần nào?

Lời giải chi tiết

Không khí gồm cóp hai thành phần chính là ô-xy và ni-tơ. Ngoài ra còn chứa khí các-bô-níc, hơi nước, bụi, vi khuẩn.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close