Lí thuyết bài 32: Không khí có những thành phần nào?

Thí nghiệm trên cho thấy nến cháy đã lấy đi toàn bộ khí cần cho sự cháy có chứa trong lọ.

Thí nghiệm trên cho thấy nến cháy đã lấy đi toàn bộ khí cần cho sự cháy có chứa trong lọ. Khí còn lại trong lọ là khí không duy trì sự cháy.

Qua nhiều thí nghiệm, đã phát hiện: không khí gồm 2 thành phần chính là khí ô- xi duy trì sự cháy và khí ni – tơ không duy trì sự cháy.

Thí nghiệm trên cho biết, trong không khí có chứa các- bô- níc. Khi khí các- bô – níc gặp nước vôi trong sẽ tạo ra các hạt đá vôi rất nhỏ lơ lửng trong nước làm nước vôi vẩn đục.

Thành phần duy trì sự cháy có trong không khí là ô-xy. Thành phần khí không duy trì sự cháy là khí ni-tơ. Người ta đã chứng minh được rằng lượng khí ni-tơ gấp 4 lần lượng khí ô-xy trong không khí. Điều này thực tế khi đun bếp bằng than, củi hay rơm rạ mà ta không cơi rỗng bếp sẽ rất dễ bị tắt bếp. Trong không khí và trong hơi thở của chúng ta có chứa khí các-bô-níc. Khí các-bô-níc gặp nước vôi trong sẽ tạo ra các hạt đá vôi rất nhỏ lơ lửng trong nước làm nước vôi vẩn đục. Trong không khí còn chứa hơi nước, bụi, nhiều loại vi khuẩn.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close