Bài 6 trang 17 VBT Đạo đức lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Đánh dấu X vào 〇 chỉ việc em không đồng tình.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài tập 1

Đánh dấu X vào  chỉ việc em không đồng tình.

Hình ảnh: VBT trang 17

Phương pháp giải:

Thực hành 

Lời giải chi tiết:

Em không đồng tình với việc làm trong tranh 1 và 4, vì đó là những biểu hiện của việc không yêu quý bạn bè.

Hình 1: không cho bạn chơi cùng.

Hình 4: bắt nạt bạn.

Em đồng tình với việc làm trong tranh 2 và 3, vì đó là những biểu hiện của việc yêu quý bạn bè.

Hình 2: mời bạn ăn kem.

Hình 3: hướng dẫn bạn làm thủ công

Bài tập 2

Nối việc em đồng tình với , không đồng tình với .

Hình ảnh: VBT trang 18

Phương pháp giải:

Thực hành 

Lời giải chi tiết:

Em đồng tình với việc làm trong hình 1, 2 và 4. Vì các bạn học sinh trong hình biết yêu thương bạn bè.

Hình 1: chơi “oẳn tù tì” cùng bạn.

Hình 2: hỏi thăm bạn bị thương.

Hình 4: tặng đồ chơi cho bạn.

Em không đồng tình với việc làm trong hình 3. Hai bé trai đi xe làm tạt nước vào bé gái đang đi bộ. Đây không phải biểu hiện của việc yêu thương bạn bè.

Bài tập 3

Em đã làm gì để thể hiện sự yêu quý bạn bè

Phương pháp giải:

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

- Em chia sẻ đồ ăn với bạn.

- Em và các bạn cùng vui chơi trong giờ ra chơi.

- Em chỉ bạn cách làm bài.

HocTot.Nam.Name.Vn

close