Giới thiệu tác giả, tác phẩm, tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, xác định bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật giúp các em ôn tập hệ thống văn 10

Tác giả tác phẩm chung

Tác giả tác phẩm - Kết nối tri thức

Tác giả tác phẩm - Cánh Diều

Tác giả tác phẩm - Chân trời sáng tạo