SGK Vật lí 12 - PDF Vật lí 12 Cánh diều

Tải về

Xem online sách giáo khoa Vật lí 12 - Cánh diều

Xem online sách giáo khoa Vật lí 12 - Cánh diều

Mục lục

Chủ đề 1. Vật lí nhiệt

Bài 1. Sự chuyển thể của các chất

Bài 2. Định luật I nhiệt động lực học

Bài 3. Thang nhiệt độ

Bài 4. Nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng, nhiệt hóa hơi riêng

Chủ đề 2. Khí lí tưởng

Bài 1. Mô hình động học phân tử chất khí

Bài 2. Phương trình trạng thái khí lí tưởng

Bài 3. Áp suất và động năng phân tử chất khí

Chủ đề 3. Từ trường

Bài 1. Từ trường

Bài 2. Lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện. Cảm ứng từ

Bài 3. Cảm ứng điện từ

Bài 4. Đại cương về dòng điện xoay chiều

Chủ đề 4. Vật lí hạt nhân

Bài 1. Cấu trúc hạt nhân

Bài 2. Năng lượng hạt nhân

Bài 3. Phóng xạ

DOWNLOAD file SGK Vật lí 12 Cánh diều

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close