Môn Tin học 11 Cánh diều gồm 2 cuốn sách: Khoa học máy tính và Tin học ứng dụng. Giải sách Tin học 11 Cánh diều ngắn gọn, chính xác với đầy đủ các chủ đề giúp học sinh học hiệu quả, nắm vững lý thuyết và bài tập trong sgk tin học

Nội dung đang cập nhật

Nội dung đang cập nhật...

Môn Tin học 11 bộ sách Cánh diều gồm 2 cuốn sách là: Khoa học máy tính và Tin học ứng dụng. Hiện tại Ban chuyên môn của Lời giải hay đang tiến hành giải và sẽ cập nhật nội dung giải trên trang sớm nhất.

Sách Tin học 11 Khoa học máy tính gồm 6 chủ đề với 26 bài học

Chủ đề A. Máy tính và xã hội tri thức

Bài 1. Bên trong máy tính

Bài 2. Khám phá thế giới thiết bị số thông minh

Bài 3. Khái quát về hệ điều hành

Bài 4. Thực hành với các thiết bị số

Bài 5. Phần mềm ứng dụng và dịch vụ phần mềm

Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Bài 1. Lưu trữ trực tuyến

Bài 2. Thực hành một số tính năng hữu ích của máy tìm kiếm

Bài 3. Thực hành một số tính năng nâng cao của mạng xã hội

Bài 4. Thực hành một số tính năng hữu ích của dịch vụ thư viện điện tử

Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

Bài. Phòng tránh lừa đảo và ứng xử văn hóa trên mạng

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Bài 1. Bài toán quản lí và cơ sở dữ liệu

Bài 2. Bảng và khóa chính trong cơ sở dữ liệu quan hệ

Bài 3. Quan hệ giữa các bảng và khóa ngoài trong cơ sở dữ liệu quan hệ

Bài 4. Các biểu mẫu cho xem và cập nhật dữ liệu

Bài 5. Truy vấn trong cơ sở dữ liệu quan hệ

Bài 6. Truy vấn trong cơ sở dữ liệu quan hệ (tiếp theo)

Bài 7. Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu

Bài 8. Bảo vệ an toàn và hệ cơ sở dữ liệu và bảo mật thông tin trong cơ sở dữ liệu

Chủ đề G. Hướng nghiệp với tin học

Bài. Giới thiệu nghề quản trị cơ sở dữ liệu

Chủ đề Fcs Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Bài 1. Kiểu mảng và cấu trúc mảng

Bài 2. mảng hai chiều

Bài 3. Thực hành về tệp, mảng và danh sách

Bài 4. Làm mịn dần từng bước từ thuật toán đến chương trình máy tính

Bài 5. Đánh giá thuật toán

Bài 6. Kiểm thử và sửa lỗi chương trình

Bài 7. Lập trình giải bài toán tìm kiếm

Bài 8. Lập trình một số thuật toán sắp xếp 

Bài 9. Lập trình thuật toán sắp xếp nhanh

Bài 10. Thiết kế chương trình từ trên xuống và phương pháp mô đun hóa

Bài 11. Thực hành thiết kế và lập trình theo mô đun

Bài 12. Thực hành thiết kế và lập trình theo mô đun (tiếp theo)

Bài 13. Thực hành thiết kế và lập trình theo mô đun (tiếp theo)

Bài 14. Thực hành về thư viện các hàm tự định nghĩa

Bài 15. Cấu trúc dữ liệu danh sách liên kết và ứng dụng

 

Sách Tin học 11 Tin học ứng dụng có 7 chủ đề với 32 bài

Chủ đề A. Máy tính và xã hội tri thức

Bài 1. Bên trong máy tính

Bài 2. Khám phá thế giới thiết bị số thông minh

Bài 3. Khái quát về hệ điều hành

Bài 4. Thực hành với các thiết bị số

Bài 5. Phần mềm ứng dụng và dịch vụ phần mềm

Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Bài 1. Lưu trữ trực tuyến

Bài 2. Thực hành một số tính năng hữu ích của máy tìm kiếm

Bài 3. Thực hành một số tính năng nâng cao của mạng xã hội

Bài 4. Thực hành một số tính năng hữu ích của dịch vụ thư viện điện tử

Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

Bài. Phòng tránh lừa đảo và ứng xử văn hóa trên mạng

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Bài 1. Bài toán quản lí và cơ sở dữ liệu

Bài 2. Bảng và khóa chính trong cơ sở dữ liệu quan hệ

Bài 3. Quan hệ giữa các bảng và khóa ngoài trong cơ sở dữ liệu quan hệ

Bài 4. Các biểu mẫu cho xem và cập nhật dữ liệu

Bài 5. Truy vấn trong cơ sở dữ liệu quan hệ

Bài 6. Truy vấn trong cơ sở dữ liệu quan hệ (tiếp theo)

Bài 7. Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu

Bài 8. Bảo vệ an toàn và hệ cơ sở dữ liệu và bảo mật thông tin trong cơ sở dữ liệu

Chủ đề G. Hướng nghiệp với tin học

Bài. Giới thiệu nghề quản trị cơ sở dữ liệu

Chủ đề EICT Ứng dụng tin học

Bài 1. Một số thao tác chỉnh sửa ảnh và làm video

Bài 2. Tẩy xóa ảnh trong GIMP

Bài 3. Tạo ảnh động trong GIMP

Bài 4. Giới thiệu phần mềm làm video Animiz

Bài 5. Chỉnh sửa video trên Animiz

Bài 6. Làm phim hoạt hình trên Animiz

Bài 7. Thực hành tổng hợp

Chủ đề FICT Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Bài 1. Làm quen với Microsoft Access

Bài 2. Tạo bảng trong cơ sở dữ liệu

Bài 3. Liên kết các bảng trong cơ sở dữ liệu

Bài 4. Tạo và sử dụng biểu mẫu

Bài 5. Thiết kế truy vấn

Bài 6. Tạo báo cáo đơn giản

Bài 7. Chỉnh sửa các thành phần giao diện

Bài 8. Hoàn tất ứng dụng