Giải sách mĩ thuật 8 kết nối tri thức đầy đủ quan sát, thể hiện, thảo luận, vận dụng giúp học sinh học hiệu quả, trả lời ngắn gọn, chính xác tất cả các câu hỏi trong sgk mĩ thuật

Nội dung đang cập nhật...

Sách giáo khoa Mĩ thuật 8 Kết nối tri thức với cuộc sống gồm 8 chủ đề:

- Chủ đề 1: Hình tượng con người trong mĩ thuật

Bài 1. Hình tượng con người trong sáng tạo con người

Bài 2. Một số dạng bố cục trong tranh sinh hoạt

- Chủ đề 2: Vẻ đẹp trong nghệ thuật truyền thống

Bài 3. Nghệ thuật truyền thống

Bài 4. Thiết kế trang phục vói hoa văn dân tộc thiểu số

- Chủ đề 3: Niềm vui, hạnh phúc

Bài 5. Tác phẩm hội họa chủ đề Niềm vui, hạnh phúc

Bài 6. Thiết kế quà sinh nhật từ vật liệu sẵn có

- Chủ đề 4: Mĩ thuật thế giới thời kì hiện đại

Bài 7. Một số trường phái mĩ thuật phương Tây thời kì hiện đại

Bài 8. Nghệ thuật trang trí đồ gia dụng

- Chủ đề 5: Vẻ đẹp trong lao động

Bài 9. Vẻ đẹp của người lao động trong sáng tạo mĩ thuâtj

Bài 10. Nghệ thuật trổ giấy trong trang trí

- Chủ đề 6: Giao thông công cộng trong sáng tạo mĩ thuật

Bài 11. Phương tiện giao thông công cộng trong sáng tạo mĩ thuật

Bài 12. Thiết kế, trang trí áo phông

- Chủ đề 7: Mĩ thuật Việt Nam thời kì hiện đại

Bài 13. Một số tác giảm tác phẩm mĩ thuật Việt Nam thời kì hiện đại

Bài 14. Nghệ thuật thiết kế Việt Nam thời kì hiện đại

- Chủ đề 8: Hướng nghiệp

Bài 15. Ngành, nghề liên quan đến mĩ thuật tạo hình

Bài 16. Đặc trưng của ngành, nghề liên quan đến mĩ thuật tạo hình