Giải sách hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo bản 1 ngắn gọn, chính xác với đầy đủ các chủ đề, hoạt động, nhiệm vụ giúp học sinh học hiệu quả, nắm vững lý thuyết và bài tập trong sgk hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

bullet Chủ đề 7. Truyền thông phòng tránh thiên tai

bullet Chủ đề 8. Tìm hiểu nghề trong xã hội hiện đại

Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp Chân trời sáng tạo gồm 9 chủ đề

Chân trời sáng tạo – Bản 1

Chủ đề 1: Khám phá một số đặc điểm của bản thân

Chủ đề 2: Thể hiện trách nhiệm với bản thân và mọi người

Chủ đề 3: Xây dựng trường học thân thiện

Chủ đề 4: Sống hòa hợp trong gia đình

Chủ đề 5: Làm quen với kinh doanh

Chủ đề 6: Tham gia hoạt động phát triển cộng đồng

Chủ đề 7: Truyền thông phòng tránh thiên tai

Chủ đề 8: Tìm hiểu nghề trong xã hội hiện đại

Chủ đề 9: Xây dựng kế hoạch học tập theo hứng thú nghề nghiệp