Giải sách hoạt động trải nghiệm lớp 4 Cánh diều ngắn gọn, chính xác với đầy đủ các chủ đề, hoạt động, nhiệm vụ giúp học sinh học hiệu quả, nắm vững lý thuyết và bài tập trong sgk hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp Cánh diều gồm 9 chủ đề

Chủ đề 1: Trường em xanh, sạch, đẹp

Chủ đề 2: Niềm tự hào của em

Chủ đề 3: Làm việc khoa học

Chủ đề 4: Ứng xử nơi công cộng

Chủ đề 5: Nghề truyền thống quê hương

Chủ đề 6: Quê hương tươi đẹp

Chủ đề 7: Gắn kết yêu thương

Chủ đề 8: Quan hệ bạn bè

Chủ đề 9: Phòng tránh bị xâm hại