Qua đó, bạn phát hiện ra tính chất nào của nước?

Qua đó, bạn phát hiện ra tính chất nào của nước?

Đề bài

Qua đó, bạn phát hiện ra tính chất nào của nước?

Lời giải chi tiết

Qua đó, ta thấy: nước trong suốt, không màu, không mùi và không có vị 

HocTot.Nam.Name.Vn

close