Nước có hình dạng nhất định không?

Nước có hình dạng nhất định không?

Đề bài

Nước có hình dạng nhất định không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em quan sát các ly được đổ nước vào thì nước có hình dạng không?

Lời giải chi tiết

Từ hình 3 ta thấy: Nước có hình dạng của chai, lọ, hộp, vật chứa nước.

Vậy nước không có hình dạng nhất định.

HocTot.Nam.Name.Vn

close