• Bài 1. Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm tự nhiên châu Âu

  Đọc thông tin và quan sát hình 1.1, hãy: Cho biết châu Âu tiếp giáp với các biển, đại dương và châu lục nào.Trình bày đặc điểm hình dạng và kích thước của châu Âu.

  Xem lời giải
 • Bài 2. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu

  1. Đặc điểm cơ cấu dân cư châu Âu. 2. Đặc điểm di cư ở châu Âu. 3. Đặc điểm đô thị hóa ở châu Âu. 4. Một số quốc gia ở châu Âu có tỉ lệ dân thành thị từ 80% trở lên. 5. Thu thập thông tin về một trong các đô thị của châu Âu, ví dụ như: Mat-xcơ-va, Pa-ri, Luân-đôn.

  Xem lời giải
 • Bài 3. Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên

  1. Vấn đề bảo vệ môi trường nước ở châu Âu. 2. Vấn đề bảo vệ môi trường không khí ở châu Âu. 3. Vấn đề bảo vệ và phát triển rừng ở châu Âu. 4. Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước và giải pháp ở châu Âu... 5. Thông tin về một trong những vấn đề bảo vệ môi trường ở địa phương em

  Xem lời giải
 • Bài 4. Khái quát về Liên minh châu Âu

  1. So sánh GDP của EU với các trung tâm kinh tế lớn khác trên thế giới. 2. Chứng minh EU là trung tâm thương mại, tài chính lớn của thế giới. 3. Chứng minh EU có nhiều sản phẩm công nghiệp nổi tiếng trên thế giới. 4. Những biểu hiện chứng tỏ EU là một trong bốn trung tâm kinh tế lớn trên thế giới. 5. Hãy tìm hiểu và kể tên một số sản phẩm của EU ở thị trường Việt Nam.

  Xem lời giải
 • Bài 5. Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm tự nhiên châu Á

  1. Trình bày đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước của châu Á. 2. Nêu đặc điểm địa hình và khoáng sản của châu Á. Nêu ý nghĩa của đặc điểm địa hình và khoáng sản đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên ở châu Á. 3. Nêu đặc điểm khí hậu châu Á. Nêu ý nghĩa của đặc điểm khí hậu đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên ở châu Á...

  Xem lời giải
 • Bài 6. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

  1. Nhận xét về số dân của châu Á qua các năm. 2. Nêu đặc điểm cơ cấu dân số của châu Á. 3. Xác định các khu vực đông dân và thưa dân ở châu Á. Kể tên và xác định các đô thị trên 20 triệu dân ở châu Á. 4. Nêu đặc điểm tôn giáo của châu Á. 5. Lập bảng để thể hiện một số đô thị (tên đô thị, thuộc quốc gia) phân theo số dân của châu Á. 6. Hãy tìm hiểu về một tôn giáo ở địa phương em hoặc ở Việt Nam.

  Xem lời giải
 • Bài 7. Bản đồ chính trị châu Á. Các khu vực của châu Á

  1. Xác định các khu vực của châu Á. 2. Trình bày đặc điểm tự nhiên của khu vực Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á, Tây Nam Á, Trung Á. 3. Hãy kể tên các khu vực của châu Á. Em yêu thích nhất khu vực nào? Vì sao? 4. Hãy thu thập tranh ảnh, tư liệu về đặc điểm tự nhiên của một trong các khu vực của châu Á.

  Xem lời giải
 • Bài 8. Thực hành: Tìm hiểu một nền kinh tế lớn và nền kinh tế mới nổi của châu Á

  Lựa chọn và tìm hiểu một trong các nền kinh tế lớn và nền kinh tế mới nổi của châu Á như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Xin-ga-po,...

  Xem lời giải
 • Bài 9. Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm tự nhiên châu Phi

  1. Châu Phi giáp với các biển, đại dương nào? Đặc điểm nổi bật về vị trí địa lí, hình dạng và kích thước của châu Phi. 2. Xác định các sơn nguyên, bồn địa, các dãy núi của châu Phi. Nêu tên các khoáng sản chủ yếu và sự phân bố của chúng. 3. Giải thích vì sao châu Phi có khí hậu nóng và khô...

  Xem lời giải
 • Bài 10. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi

  1. Nhận xét về số dân hoặc bùng nổ dân số ở châu Phi. 2. Nêu nguyên nhân của nạn đói ở nhiều quốc gia châu Phi. 3. Các cuộc xung đột có ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế - xã hội ở châu Phi? 4. Nêu giá trị và ý nghĩa của di sản lịch sử của châu Phi. 5. Nhận xét về tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Phi so với thế giới trong giai đoạn 1960 – 2019. Cho biết những thách thức do dân số tăng nhanh ở châu Phi. 6. Hãy thu thập thông tin về một số di sản lịch sử ở Việt Nam hoặc ở địa phương em.

  Xem lời giải