Chủ đề 1. Xây dựng ý tưởng trong sáng tác mĩ thuật

Chủ đề 2. Ngôi nhà yêu thương

Chủ đề 3. Hoạt động trong trường học

Chủ đề 4. Mĩ thuật thời tiền sử

Chủ đề 5. Trò chơi dân gian

Chủ đề 6. Sắc màu lễ hội

Chủ đề 7. Cuộc sống thường ngày

Chủ đề 8. Mĩ thuật thời kì cổ đại