Lí thuyết bài 22: Mây được hình thành như thế nào? Mây từ đâu ra?

Hơi nước bay lên cao, gặp lạnh ngưng tụ thành những hạt nước rất nhỏ, tạo nên các đám mây.

- Hơi nước bay lên cao, gặp lạnh ngưng tụ thành những hạt nước rất nhỏ, tạo nên các đám mây.

- Các giọt nước có trong các đám mây rơi xuống đất tạo thành mưa.

- Hiện tượng nước bay hơi thành hơi nước, rồi từ hơi nước ngưng tụ thành nước xảy ra lặp đi lặp lại, tạo ra vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên.

Mây được hình thành từ hơi nước bay vào không khí khi gặp nhiệt độ lạnh.

Hiện tượng nước biến đổi thành hơi nước rồi thành mây, mưa. Hiện tượng đó luôn lặp đi lặp lại tạo ra vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên.

HocTot.Nam.Name.Vn

close