Làm thế nào bạn biết được điều đó?

Làm thế nào bạn biết được điều đó?

Đề bài

Làm thế nào bạn biết được điều đó?

Lời giải chi tiết

Về màu sắc

+ Cốc 1: Nước trong suốt, nhìn thấy cái thìa,

+ Cốc 2: sữa màu trắng đục, không nhìn thấy cái thìa trong cốc.

Khi nếm từng cốc:

+ cốc không có mùi là nước, cốc có mùi thơm béo là cốc sữa.

HocTot.Nam.Name.Vn

close