Kể ra những tính chất của nước mà bạn biết qua bài học

Kể ra những tính chất của nước mà bạn biết qua bài học.

Đề bài

Kể ra những tính chất của nước mà bạn biết qua bài học.

Lời giải chi tiết

Nước là một chất lỏng trong suốt, không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định. Nước chảy từ cao xuống thấp, lan ra khắp mọi phía, thấm qua một số vật và hoà tan được một số chất.

 HocTot.Nam.Name.Vn

close