Bài 13. Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện bài trình chiếu SGK Tin học 7 Kết nối tri thức

Em hãy quan sát hai trang chiếu có cùng nội dung. Một trang không có hiệu ứng động, một trang có thêm hiệu ứng động cho các đối tượng.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động 1

Trả lời câu hỏi Hoạt động 1 trang 68 SGK Tin học 7

1. Em hãy quan sát hai trang chiếu có cùng nội dung. Một trang không có hiệu ứng động, một trang có thêm hiệu ứng động cho các đối tượng.

2. Em thích xem trang nào hơn? Vì sao? Em có muốn sử dụng các hiệu ứng động trong bài trình chiếu của mình không?

3. Sử dụng hiệu ứng động cần lưu ý những điều gì? Tại sao?

Phương pháp giải:

Hiệu ứng động trong bài trình chiếu là cách thức và thời điểm xuất hiện của các trang chiếu (văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm thanh…) khi trình chiếu.

Lời giải chi tiết:

1. Quan sát hai trang trình chiếu có cùng nội dung

2. Em thích xem trang có hiệu ứng động hơn vì trông các trang chiếu đó sẽ sinh động và hấp dẫn hơn. Em muốn sử dụng các hiệu ứng động trong bài trình chiếu của mình để tạo sự chú ý đối với người xem.

3. Sử dụng hiệu ứng động cần lưu ý không sử dụng quá nhiều hiệu ứng hoặc sử dụng không phù hợp sẽ gây rối mắt, khó chịu và mất tập trung đối với người xem.

? mục 1

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 69 SGK Tin học 7

Em hãy ghép mỗi nội dung ở cột A với một nội dung phù hợp với cột B

https://baivan.net/sites/default/files/styles/giua_bai/public/d/m/Y/50_-_b13.png?itok=7I1L5HsC

Phương pháp giải:

Dựa vào hộp kiến thức trong bài để ghép

Lời giải chi tiết:

1. b

2. d

3. a

4. c

Luyện tập

Trả lời câu hỏi Luyện tập trang 70 SGK Tin học 7

Em hãy tạo hiệu ứng cho các trang và đối tượng để hoàn thiện bài trình chiếu báo cáo dự án của nhóm em.

Phương pháp giải:

Thực hiện các bước như trong Hình 13.1 và Hình 13.2 để tạo hiệu ứng cho các trang và đối tượng.

 

Lời giải chi tiết:

Học sinh hoàn thiện bài trình chiếu báo cáo dự án của nhóm em.

Video hướng dẫn:


Vận dụng

Trả lời câu hỏi Vận dụng trang 70 SGK Tin học 7

Em hãy bổ sung hiệu ứng động cho bài trình chiếu ghi trong tệp Baitaptinhoc7.pptx. Xem lại nội dung, định dạng, hiệu ứng của từng trang để hoàn thiện bài trình chiếu.

Phương pháp giải:

- Dựa vào kiến thức đã học bổ sung hiệu ứng động cho bài trình chiếu Baitaptinhoc7.pptx.

- Xem lại nội dung, bố cục, định dạng, chọn lọc hiệu ứng cho phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Học sinh hoàn thiện bài trình chiếu Baitaptinhoc7.pptx.

Video hướng dẫn


Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close