Giải Câu hỏi trắc nghiệm trang 59 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

CÂU HỎI(Trắc nghiệm)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CÂU HỎI(Trắc nghiệm)

 

Câu 1

1.Hãy chọn câu đúng trong các câu sau đây:

A.Hai tia chung gốc là hai tia đối nhau

B. Hai tia đối nhau thì không có điểm chung

C. Hai tia cùng nằm trên một đường thẳng và có chung gốc thì đối nhau

D. Hai tia Ox và Oy tạo thành đường thẳng xy thì đối nhau

 

Phương pháp giải:

Chỉ ra các ví dụ chứng tỏ phát biểu sai

Lời giải chi tiết:

Phát biểu A sai, chẳng hạn, hai tia OA và OB chung gốc O nhưng không là hai tia đối nhau

Phát biểu B sai vì 2 tia đối nhau có 1 điểm chung là gốc của tia.

Phát biểu C sai vì 2 tia OA và OB cùng nằm trên một đường thẳng và có chung gốc O nhưng không là 2 tia đối nhau

Phát biểu D đúng

Chọn D

Câu 2

2.Câu nào sai trong các câu sau đây?

A.Hai đường thẳng song song thì chúng không cắt nhau

B.Hai đường thẳng không cắt nhau thì chúng song song

C. Hai đường thẳng phân biệt và có điểm M chung thì chúng cắt nhau tại M

D. Hai đường thẳng phân biệt và không cắt nhau thì chúng song song

Phương pháp giải:

Vị trí tương đối của 2 đường thẳng

Lời giải chi tiết:

Các phát biểu A, C, D đúng

Phát biểu B sai vì hai đường thẳng không cắt nhau thì chúng song song hoặc trùng nhau.

Chọn B

Câu 3

3. Nếu A và B là hai điểm phân biệt thì:

A. AB và BA là hai đường thẳng khác nhau

B. AB và BA là hai đoạn thẳng trùng nhau

C. AB và BA là hai cách gọi của cùng một tia

D. AB và BA là hai tia đối nhau

 

Phương pháp giải:

+2 tia đối nhau

+Định nghĩa đường thẳng

Lời giải chi tiết:

Phát biểu A sai vì AB và BA là 2 cách gọi của cùng một đường thẳng.

Phát biểu B đúng

Phát biểu C sai vì AB và BA không có chung gốc

Phát biểu D sai vì AB và BA không có chung gốc nên không thể là 2 tia đối nhau.

Chọn B.

Câu 4

4. Nếu M là một điểm của đoạn thẳng AB thì:

A. M trùng với điểm A

B. M nằm giữa hai điểm A và B

C. M trùng với điểm B

D. M có thể trùng với điểm A, hoặc trùng với điểm B hoặc nằm giữa hai điểm A và B.

Phương pháp giải:

Định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng

Lời giải chi tiết:

Phát biểu D đúng

Chọn D

Câu 5

5. Với câu hỏi: “Khi nào ta kết luận được I là trung điểm của đoạn thẳng MN?”, có 4 bạn trả lời như sau. Em hãy cho biết bạn nào trả lời đúng.

A.Khi IM=IN

B.Khi MI+IN=MN

C.Khi MI+ IN= MN và IM= IN

D. Khi I nằm giữa M và N

 

Phương pháp giải:

Điều kiện để I là trung điểm của đoạn thẳng MN là I nằm giữa M và N và IM = IN

Lời giải chi tiết:

Khi I nằm giữa M và N( tức là MI+ IN= MN) và IM= IN thì I là trung điểm của đoạn thẳng MN.

Phát biểu C đúng

Chọn C

Câu 6

6. Nếu hai góc bằng nhau thì:

A. Hai góc đó phải có chung đỉnh

B. Hai góc đó phải có chung các cạnh

C. Hai góc đó phải có cùng số đo

D. Cả ba kết luận trên đều sai

 

Phương pháp giải:

Định nghĩa 2 góc bằng nhau

Lời giải chi tiết:

2 góc bằng nhau nếu chúng có cùng số đo

Chọn C.

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close