Giải câu 5 trang 108 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Khoảng 3 000 người tham gia một lễ kỉ niệm. Nếu họ xếp hàng 7, hàng 8, hàng 9 hay hàng 10 thì đều còn dư ra 6 người. Hỏi chính xác có bao nhiêu người tham gia?

Đề bài

Khoảng 3 000 người tham gia một lễ kỉ niệm. Nếu họ xếp hàng 7, hàng 8, hàng 9 hay hàng 10 thì đều còn dư ra 6 người. Hỏi chính xác có bao nhiêu người tham gia?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khoảng 3 000 người tham gia một lễ kỉ niệm nên số người tham gia lễ kỉ niệm gần 3000 người.

Xếp người thành hàng 7 dư 6 người có nghĩa là số người trừ đi 6 thì chia hết cho 7.

Lời giải chi tiết

Gọi a là số người tham gia lễ kỉ niệm.

Vì khi họ xếp thành 7,8,9,10 đều dư 6 người nên (a-6 ) là BC (7,8,9,10)

Ta có: BCNN(7,8,9,10) =2520 nên (a - 6) là B ( 2520) và (a-6) bằng khoảng 3000

Ta được (a-6)=2520 \(\Rightarrow\) a=2526.

Vậy số người tham gia lễ kỉ niệm là: 2526 người.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close