Giải câu 14 trang 109 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hai người cùng chơi một trò chơi mỗi người chơi lần lượt quay một tấm bìa có gắn một mũi tên ở tâm (như hình vẽ bên ). Nếu mũi tên chỉ vào số chẵn thì người chơi đầu thắng, nếu mũi tên chỉ vào số lẻ thì người chơi sau thắng. a. Em và bạn quay miếng bìa 20 lần. Ghi lại xem trong 20 lần chơi có bao nhiêu lần em thắng bao nhiêu lần, bạn em thắng bao nhiêu lần; b. Tính xác suất thực nghiệm củ

Đề bài

Hai người cùng chơi một trò chơi mỗi người chơi lần lượt quay một tấm bìa có gắn một mũi tên ở tâm (như hình vẽ bên ).

Nếu mũi tên chỉ vào số chẵn thì người chơi đầu thắng, nếu mũi tên chỉ vào số lẻ thì người chơi sau thắng.

a. Em và bạn quay miếng bìa 20 lần. Ghi lại xem trong 20 lần chơi có bao nhiêu lần em thắng bao nhiêu lần, bạn em thắng bao nhiêu lần;

b. Tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện Em thắng, Bạn em thắng;

c. Vẽ biểu đồ cột biểu diễn số lần thắng của mỗi người.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a.

- Em quay cùng bạn của mình (chẳng hạn em là người chơi đầu tiên thì nếu em quay vào số chẵn em sẽ thắng, nếu em quay vào số lẻ thì bạn em thắng).

- Và ghi lại số lần mình thắng và bạn mình thắng.

- Mỗi người quay 10 lần.

b. Tính xác suất thực nghiệm: Số lần thắng : 20

c. Vẽ biểu đồ cột với 2 cột là em thắngbạn em thắng.

Trục thẳng đứng là số lần thắng.

Lời giải chi tiết

a. Trong 20 lần chơi có 15 lần em thắng, 5 lần bạn em thắng;

b. Xác suất thực nghiệm của sự kiện Em thắng là:\(\frac{{15}}{{20}}=\frac{{3}}{{4}}\)

Xác suất thực nghiệm của sự kiện Bạn em thắng là: \(\frac{{5}}{{20}}=\frac{{1}}{{4}}\)

c. Biểu đồ cột:

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close