Giải câu 11 trang 109 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Có tất cả bao nhiêu đường thẳng đi qua ít nhất 2 trong 5 điểm dưới đây? Em hãy kể tên các đường thẳng đó?

Đề bài

Có tất cả bao nhiêu đường thẳng đi qua ít nhất 2 trong 5 điểm dưới đây? Em hãy kể tên các đường thẳng đó?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kẻ các đường thẳng qua B

Các điểm A, C, D, E thẳng hàng

Lời giải chi tiết

Có tất cả 5 đường thẳng đi qua ít nhất 2 trong 5 điểm. Tên các đường thẳng là: BA; BC; BD; BE; AE.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close