Giải bài tập 1 Nói và nghe trang 6 sách bài tập Văn 10 - Kết nối tri thức

Hãy lập dàn ý cho bài nói và luyện tập nói theo đề tài ở bài tập hai của phần Viết.

Đề bài

Hãy lập dàn ý cho bài nói và luyện tập nói theo đề tài ở bài tập hai của phần Viết.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Xem lại dàn ý bài viết.

- Chuyển từ bài viết sang bài nói.


Lời giải chi tiết

HS chuyển bài viết sang bài nói.


Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close