Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 1 SGK Âm nhạc 6 Kết nối tri thức

Bài đọc nhạc số 1

Đề bài

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Học sinh đọc nhạc.

Lời giải chi tiết

a) Đọc gam Đô trưởng và trụ của gam

b) Luyện tập tiết tấu

c) Bài đọc nhạc số 1:

HocTot.Nam.Name.Vn

close