Bài 6: Điều chế glucosamine hydrochloride - Chuyên đề học tập Hóa 11 Cánh diều

Hợp chất glucosamine hydrochloride có tác dụng cải thiện quá trình tái tạo sụn khớp, hạn chế

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hợp chất glucosamine hydrochloride có tác dụng cải thiện quá trình tái tạo sụn khớp, hạn chế sự thoái hóa dẫn đến viêm khớp và đau khớp.

Hãy tìm hiểu công thức và nguồn nguyên liệu điều chế hợp chất này.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức tìm hiểu trog sách chuyên đề

Lời giải chi tiết:

Nguyên liệu: vỏ tôm, vỏ cua

CH mục I

Hãy tìm hiểu và cho biết các nguồn tự nhiên chứa chitin

Phương pháp giải:

Dựa vào các nguồn internet

Lời giải chi tiết:

Nguyên liệu: vỏ cua

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close