Giải bài 4 trang 60 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Ở địa phương em, có những loài thực vật, động vật bản địa nào? Hãy thu thập thông tin và cho viết sự thay đổi giới sinh vật ở địa phương em 20 năm trước so với ngày nay.

Đề bài

Ở địa phương em, có những loài thực vật, động vật bản địa nào? Hãy thu thập thông tin và cho viết sự thay đổi giới sinh vật ở địa phương em 20 năm trước so với ngày nay.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên hệ kiến thức của bản thân kết hợp tìm kiếm thông tin trên internet.

Lời giải chi tiết

Ví dụ: Em sống ở thành phố Hà Nội.

- Thực vật bản địa: Nghiến, lan một lá, rau sắng, bưởi Diễn, quýt đường Canh, mơ Hương Tích, hồng xiêm Xuân Đỉnh, húng Láng, rau muống Linh Chiểu, cải bẹ Đông Dư,...

- Động vật bản địa: rùa châu Á, vịt cỏ Vân Đình,...

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close