Giải bài 4- Phần Tự luận- trang 24 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Hãy liệt kê theo mẫu dưới đây những thành tựu về văn hoá mà cư dân ở Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại đạt được.

Đề bài

Hãy liệt kê theo mẫu dưới đây những thành tựu về văn hoá mà cư dân ở Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại đạt được.

 

Chữ viết

Lịch

Khoa học

Kiến trúc

Ai Cập

 

 

 

 

Lưỡng Hà

 

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức SGK

Lời giải chi tiết

 

Chữ viết

Lịch

Khoa học

Kiến trúc

Ai Cập

 chữ tượng hình

 Cả Lưỡng Hà và Ai Cập đều biết làm lịch, 1 năm có 12 tháng, 1 tháng có 29 hoặc 30 ngày 

 - Đếm theo hệ thập phân

- Kĩ thuật ướp ác của Ai Cập đến nay còn nhiều bí ấn

 - Kim Tự Tháp, tượng nhân sư

Lưỡng Hà

chữ hình nêm  

 

 - Tính theo hệ đếm 60, tính được diện tích các hình

 Vườn treo Ba-bi-lon

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close