Giải bài 4- Phần Trắc nghiệm- trang 16 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Hãy lựa chọn từ/cụm từ cho sẵn: biết làm nhiều đồ trang sức, chế độ công xã thị tộc, bước đầu biết làm nông nghiệp, nhờ có lao động để điền vào chỗ trống (...) trong các câu sau.

Đề bài

Hãy lựa chọn từ/cụm từ cho sẵn: biết làm nhiều đồ trang sức, chế độ công xã thị tộc, bước đầu biết làm nông nghiệp, nhờ có lao động để điền vào chỗ trống (...) trong các câu sau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức SGK đã học và tư duy. 

Lời giải chi tiết

Những vỏ ốc được xuyên lỗ, những vòng tay đá, hạt chuỗi bằng đất nung được tìm thấy trong các di chỉ, chững tỏ người nguyên thủy đã biết làm đồ trang sức. Trong các hang động thuộc văn hóa Hòa Bình đã tìm thấy dấu vết các loài cây ăn quả, rau, đậu, chứng tỏ cư dân ở đây bước đầu đã biết làm nông nghiệp. Chế độ công xã thị tộc gồm 2,3 thế hệ sống quần tụ, có cùng dòng máu, làm chung, hưởng chung. Nhờ có lao động, đôi bàn tay của người nguyên thủy dần trở nên khéo léo hơn, cơ thể cũng dần biến đổi để trở thành Người hiện đại.

HocTot.Nam.Name.Vn

 

 

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close