Giải bài 3 trang 8 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào hai bức hình dưới đây, em hãy cho biết hình nào là bản đồ. Vì sao?

Đề bài

Dựa vào hai bức hình dưới đây, em hãy cho biết hình nào là bản đồ. Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhớ lại khái niệm bản đồ:

Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ một phần hay toàn bộ bề mặt Trái Đất lên mặt phẳng trên cơ sở toán học, trên đó các đối tượng địa lí được thể hiện bằng các kí hiệu bản đồ.

Lời giải chi tiết

- Hình bên trái là bản đồ. Vì: ta nhận thấy, các đối tượng địa lí được thể hiện bằng các kí hiệu bản đồ.

- Hình bên phải là ảnh vệ tinh.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close