Bài 2.9 trang 8 SBT Vật lí 7

Giải bài 2.9 trang 8 sách bài tập vật lí 7. Chùm sáng do dây tóc bóng đèn pin (đèn đang bật sáng) phát ra có tính chất nào dưới đây?

Đề bài

Chùm sáng do dây tóc bóng đèn pin (đèn đang bật sáng) phát ra có tính chất nào dưới đây?

A. Song song  

B. Phân kì

C. Hội tụ                                               

D. Đầu tiên hội tụ, sau đó phân kì

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết về chùm sáng do dây tóc bóng đèn phát ra.

Lời giải chi tiết

Chùm sáng do dây tóc bóng đèn pin (đèn đang bật sáng) phát ra phân kì.

Chọn B

Nam.Name.Vn

Xem thêm tại đây: Bài 2: Sự truyền ánh sáng
list
close