• pic

  Bài 20.1 trang 44 SBT Vật lí 7

  Giải bài 20.1 trang 44 sách bài tập vật lí 7. Điền các cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu dưới đây:

 • pic

  Bài 20.2 trang 44 SBT Vật lí 7

  Giải bài 20.2 trang 44 sách bài tập vật lí 7. Trong thí nghiệm được bố trí như hình 20.1, hai quả cầu A và B gắn với giá đỡ bằng nhựa được đặt đủ xa.

 • pic

  Bài 20.3 trang 44 SBT Vật lí 7

  Giải bài 20.3 trang 44 sách bài tập vật lí 7. Hãy cho biết dây xích này được sử dụng như thế để làm gì? Tại sao?

 • pic

  Bài 20.4 trang 44 SBT Vật lí 7

  Giải bài 20.4 trang 44 sách bài tập vật lí 7. Sử dụng một đèn pin (đã lắp sẵn pin và hoạt động tốt) hoặc mạch điện thắp sáng đèn của xe đạp để xác định xem các vật sau đây là vật dẫn điện hay vật cách điện:

 • pic

  Bài 20.5 trang 45 SBT Vật lí 7

  Giải bài 20.5 trang 45 sách bài tập vật lí 7. Vật nào dưới đây là vật cách điện?

 • pic

  Bài 20.6 trang 45 SBT Vật lí 7

  Giải bài 20.6 trang 45 sách bài tập vật lí 7. Dòng điện là gì?

 • pic

  Bài 20.7 trang 45 SBT Vật lí 7

  Giải bài 20.7 trang 45 sách bài tập vật lí 7. Electron tự do có trong vật nào dưới đây?

 • pic

  Bài 20.8 trang 45 SBT Vật lí 7

  Giải bài 20.8 trang 45 sách bài tập vật lí 7. Dòng điện trong kim loại là gì?

 • pic

  Bài 20.9 trang 45 SBT Vật lí 7

  Giải bài 20.9 trang 45 sách bài tập vật lí 7. Khi nối liền hai cực của pin bằng dây dẫn kim loại với hai đầu của bóng đèn thì có các điện tích dịch chuyển như thế nào qua dây dẫn và dây tóc bóng đèn?

 • pic

  Bài 20.10 trang 46 SBT Vật lí 7

  Giải bài 20.10 trang 46 sách bài tập vật lí 7. Chất nào dẫn điện tốt nhất trong số các chất dưới đây: