Bài 2.8 trang 7 SBT Vật lí 7

Giải bài 2.8 trang 7 sách bài tập vật lí 7. Đặt một bóng đèn pin đang bật sáng trước một tấm bìa có đục một lỗ thủng nhỏ O.

Đề bài

Đặt một bóng đèn pin đang bật sáng trước một tấm bìa có đục một lỗ thủng nhỏ \(O\). Phải đặt mắt ở vị trí nào bên kia tấm bìa để có thể nhìn thấy dây tóc bóng đèn (hình2.4). 

A. Ở \(I\)                         B. Ở \(H\)

C. Ở \(K\)                        D. Ở \(L\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết đướng truyền của ánh sáng: Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.

Lời giải chi tiết

Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.

=> Phải đặt mắt ở \(H\) để có thể nhìn thấy dây tóc bóng đèn . Vì dây tóc bóng đèn, điểm \(O\), \(H\) nằm trên một đường thẳng.

Chọn B. 

Nam.Name.Vn

Xem thêm tại đây: Bài 2: Sự truyền ánh sáng
list
close