Bài 2.7 trang 7 SBT Vật lí 7

Giải bài 2.7 trang 7 sách bài tập vật lí 7. Trong trường hợp nào dưới đây ánh sáng truyền theo đường thẳng?

Đề bài

Trong trường hợp nào dưới đây ánh sáng truyền theo đường thẳng?

A. Trong môi trường trong suốt

B. Đi từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác

C. Trong môi trường đồng tính

D. Trong môi trường trong suốt và đồng tính

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng định luật truyền thẳng ánh sáng.

Lời giải chi tiết

Định luật truyền thẳng của ánh sáng: Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.

Chọn D

Nam.Name.Vn

Xem thêm tại đây: Bài 2: Sự truyền ánh sáng
list
close