Giải bài 2 trang 43 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào biểu đồ dưới đây, nêu sự khác biệt về nhiệt độ và lượng mưa của hai trạm khí tượng Pa-ri và Láng.

Đề bài

Dựa vào biểu đồ dưới đây, nêu sự khác biệt về nhiệt độ và lượng mưa của hai trạm khí tượng Pa-ri và Láng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào hình 2 và hình 3 để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

Sự khác biệt về nhiệt độ và lượng mưa của hai trạm khí tượng Pa-ri và Láng:

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close