Giải bài 2 trang 33 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc lát cắt địa hình: Căn cứ vào lát cắt, cho biết: - Hướng của lát cắt. - Độ dài của lát cắt. - Nơi bắt đầu lát cắt, nơi kết thúc lát cắt, độ cao của điểm bắt đầu và kết thúc lát cắt. - Các dạng địa hình lát cắt đi qua: + Tên và độ cao của các đỉnh núi. + Tên sông, hồ.

Đề bài

Đọc lát cắt địa hình:

Căn cứ vào lát cắt, cho biết:

- Hướng của lát cắt.

- Độ dài của lát cắt.

- Nơi bắt đầu lát cắt, nơi kết thúc lát cắt, độ cao của điểm bắt đầu và kết thúc lát cắt.

- Các dạng địa hình lát cắt đi qua:

+ Tên và độ cao của các đỉnh núi.

+ Tên sông, hồ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào hình 2 để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

- Hướng của lát cắt: tây bắc - đông nam.

- Độ dài của lát cắt: 12 cm (trên bản đồ).

- Nơi bắt đầu lát cắt, nơi kết thúc lát cắt, độ cao của điểm bắt đầu và kết thúc lát cắt:

+ Nơi bắt đầu: Núi Pu Tha Ca (2 274 m)

+ Nơi kết thúc: biển (0 m).

- Các dạng địa hình lát cắt đi qua:

+ Tên và độ cao của các đỉnh núi: Núi Pu Tha Ca (2 274 m), núi Phia Bi-ooc (1 578 m), núi Yên Tử (1068 m), đảo Cát Bà.

+ Tên sông, hồ: hồ Ba Bể, sông Thương, sông Lục Nam.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close