Giải Bài 1.55 trang 23 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính:a) 2^5; b) 5^2; c) 2^4. 3^2.7

Đề bài

Tính:

a) \(2^5\)

b) \(5^2\)

c) \(2^4. 3^2.7\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) \(a^n=a.a….a\)( n thừa số a)

Lời giải chi tiết

a)\(2^5= 2.2.2.2.2 = 4.2.2.2 = 8.2.2 = 16.2 = 32\)

b) \(5^2 = 5. 5 = 25\)

c) \(2^4. 3^2.7= (2. 2. 2. 2). (3.3).7 = 16. 9. 7 = 144. 7 = 1 008\)

Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close