Giải bài 1 phần Trắc nghiệm trang 20 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Loại chữ viết đầu tiên của loài người là A. chữ tượng hình. B. chữ tượng ý. C. chữ giáp cốt. D. chữ triện.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy xác định phương án đúng.

1.1

Loại chữ viết đầu tiên của loài người là

A. chữ tượng hình.                              B. chữ tượng ý.

C. chữ giáp cốt.                                  D. chữ triện.

Phương pháp giải:

Dựa vào hình 2, trang 9 SGK

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là A

Loại chữ viết đầu tiên của loài người là chữ tượng hình. 

HocTot.Nam.Name.Vn

1.2

Điều kiện tự nhiên nào đưới đây không phải là cơ sở hình thành các quốc gia ở Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại?

A. Có nhiều con sông lớn.

B. Đất phù sa màu mỡ, tơi xốp, dễ canh tác với nhiều đồng bằng rộng lớn.

C. Lượng mưa phân bố đều đặn theo mùa.

D. Vùng ven biển có nhiều vũng, vịnh sâu, kín gió.

Phương pháp giải:

Dựa vào SGK trang 30 và 31

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là D

Vùng ven biển có nhiều vũng, vịnh sâu, kín gió không phải là cơ sở hình thành các quốc gia ở Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại?

HocTot.Nam.Name.Vn

1.3

Ai Cập cổ đại được hình thành ở lưu vực

A. sông Nin.                               B. sông Hằng.

C. sông Ấn.                                D. sông Dương Tử.

Phương pháp giải:

Dựa vào hình 3 SGK và nội dung SGK trang 30 

=> Hê đô rốt từng nói: Ai Cập là tặng phẩm của sông Nin

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là A

Ai Cập cổ đại được hình thành ở lưu vực sông Nin.  

HocTot.Nam.Name.Vn

1.4

Dựa vào thông tin trang 21 SGK: "Ở Ai Cập, vua được gọi là Pha-ra ông (kẻ ngự trong cung điện)".

Phương pháp giải:

Đứng đầu giai cấp thống trị ở Ai Cập cổ đại là

A. vua chuyên chế (pha-ra-ông).                               B. đông đảo quý tộc quan lại.

C. chủ ruộng đất.                                                       D. tầng lớp tăng lữ.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là A. 

Đứng đầu giai cấp thống trị ở Ai Cập cổ đại là vua chuyên chế (pha-ra-ông).  

HocTot.Nam.Name.Vn


1.5

Dựa vào nội dung SGK trang 30, 31 và tư duy

Phương pháp giải:

Tại sao nhà nước Ai Cập cổ đại sớm hình thành và phát triển ở lưu vực sông Nin?

A. Do có điều kiện thuận lợi cho con người sinh sống và sản xuất.

B. Cư dân ở đây sớm phát minh ra công cụ bằng kim loại.

C. Đây vốn là địa bàn cư trú của người nguyên thuỷ.

D. Do có điều kiện thuận lợi để phát triển hoạt động buôn bán.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là A

Do có điều kiện thuận lợi cho con người sinh sống và sản xuất nhà nước Ai Cập cổ đại sớm hình thành và phát triển ở lưu vực sông Nin

HocTot.Nam.Name.Vn

1.6

Dựa vào nội dung trang 21 SGK: "Ông vua Mê nét đã thống nhất các công xã (còn gọi là các Nôm)"

Phương pháp giải:

Ở Ai Cập cổ đại, cư dân sinh sống tập trung theo từng

A. thị tộc.              B. bộ lạc.                 C. công xã.                 D. nôm.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là D

Ở Ai Cập cổ đại, cư dân sinh sống tập trung theo từng nôm

HocTot.Nam.Name.Vn

1.7

Dựa vào nội dung SGK trang 30, 31 và tư duy. 

Phương pháp giải:

Việc hình thành nhà nước ở lưu vực các dòng sông lớn đã tạo ra khó khăn cơ bản gì cho cư dân Ai Cập, Lưỡng Hà cổ đại?

A. Tình trạng hạn hán kéo dài.

B. Sự chia cắt về lãnh thổ.

C. Sự tranh chấp giữa các nôm.

D. Tình trạng lũ lụt vào mùa mưa hằng năm.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là D

Việc hình thành nhà nước ở lưu vực các dòng sông lớn đã tạo ra tình trạng lũ lụt vào mùa mưa hằng năm.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close