Đổ nước vào chiếc khăn bông được căng phía trên khay và nhận xét

Đổ nước vào chiếc khăn bông được căng phía trên khay và nhận xét

Đề bài

Đổ nước vào chiếc khăn bông được căng phía trên khay và nhận xét.

Lời giải chi tiết

Đổ nước vào chiếc khăn bông được căng phía trên khay, ta thấy nước thấm vào khăn bông.Vì khăn bông chỉ thấm được một lượng nước nhất định nên nước thấm qua các sợi bông rồi chảy xuống dưới khay.

HocTot.Nam.Name.Vn

close