Đẽo cày giữa đường - SGK mới

Đẽo cày giữa đường bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 7

1. Tìm hiểu chung

a. Xuất xứ

- Theo Ôn Như Nguyễn Văn Học, Truyện cổ nước Nam, tập I, Thăng Long, 1958, tr. 101-102

b. Ý nghĩa nhan đề

Hàm ý chỉ kẻ hành động ngu ngốc, không có chủ kiến, luôn bị động nên hay thay đổi theo ý kiến người khác, cuối cùng chẳng đạt được kết quả gì

c. Tóm tắt

       Có người thợ mộc bỏ ra trăm quan tiền mua gỗ về làm nghề đẽo cày. Sau khi nghe những lời nhận xét của mọi người, anh ta đẽo cày hết lần này đến lần khác, từ to đế nhỏ rồi đến to gấp ba bốn lần bình thường. Cuối cùng số cày đó chẳng bán được và hỏng hết, vốn liếng bỏ ra đi đời.

d. Thể loại: ngụ ngôn

e. Phương thức biểu đạt: tự sự kết hợp miêu tả, biểu cảm

2. Giá trị nội dung, nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

Thông qua câu chuyện ông cha ta muốn khuyên nhủ mọi người hãy giữ vững quan điểm lập trường kiên định bền gan bền trí để đạt được mục tiêu của chính mình, không giao động và lắng nghe ý kiến người khác một cách chọn lọc, có cân nhắc, có suy nghĩ đúng đắn.

b. Giá trị nghệ thuật

- Ngôn ngữ giản dị, gần gũi

- Lối kể chuyện hấp dẫn, thú vị

Sơ đồ tư duy văn bản Ếch ngồi đáy giếng:

  • Mẹ - Đỗ Trung Lai

    Mẹ - Đỗ Trung Lai bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 7

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close