Đặt lọ nước vôi trong trên bàn (hình 3a). Sau vài ngày lọ nước vôi còn trong nữa không?

Đặt lọ nước vôi trong trên bàn (hình 3a). Sau vài ngày lọ nước vôi còn trong nữa không?

Đề bài

Đặt lọ nước vôi trong trên bàn (hình 3a). Sau vài ngày lọ nước vôi còn trong nữa không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em hãy quan sát hiện tượng ở hình 3a và hình 3b xem có sự khác nhau. Nước ở 2 hình có khác nhau không?

Lời giải chi tiết

Ở hình a lọ nước vôi rất trong

Sau 3 ngày, nước vôi không còn trong nữa mà đã bị vẩn đục.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close