Cốc nào đựng nước, cốc nào đựng sữa?

Cốc nào đựng nước, cốc nào đựng sữa?

Đề bài

Cốc nào đựng nước, cốc nào đựng sữa?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em hãy quan sát hai bức tranh để phát hiện đâu là cốc đựng nước, đâu là cốc đựng sữa. Cốc đựng nước thì nước bên trong như thế nào?

Lời giải chi tiết

Trả lời:

Cốc 1 đựng nước

Cốc 2 đựng sữa

HocTot.Nam.Name.Vn

close