• Câu hỏi vận dụng trang 4

    Hãy trình bày ảnh hưởng của môi trường tự nhiên trong tập luyện rèn luyện sức khoẻ để phát triển thể chất. Chất dinh dưỡng nào được xem là nguồn cung cấp năng lượng chính cho hoạt động vận động của cơ thể

    Xem chi tiết