• Lý thuyết Cấu tạo từ

    Từ được cấu tạo nên bởi tiếng. Từ được chia thành 2 loại: từ đơn và từ phức

    Xem chi tiết
  • Bài tập Cấu tạo từ

    Em hãy dùng dấu gạch chéo (/) tách từng từ trong các đoạn văn sau. Tìm các từ phức trong đoạn văn sau và xếp vào ô tương ứng. Tìm từ ghép trong đoạn văn sau và xếp vào ô tương ứng. Tìm từ láy trong đoạn văn sau và xếp vào ô tương ứng. Từ các tiếng cho sẵn dưới đây, hãy tạo ra các từ ghép, từ láy thích hợp.

    Xem lời giải